6 Коміти (master)

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  M M Arif f39357f596 update master (#436) 1 місяць тому
  M M Arif c47c81e71f Prepare release 2.4.0 (#283) 2 місяці тому
  M M Arif 25fbc4b017 Add screens, update readme, f-droid desc 6 місяці тому
  M M Arif 640771d4fa update store images, update app description 7 місяці тому
  M M Arif 5c6d5177fb r 8 місяці тому
  M M Arif 4451adb01c prepare for release 8 місяці тому
  M M Arif c3563dc861 initial push 1 рік тому