Android client for Gitea https://gitnex.com
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
M M Arif 25fbc4b017 Add screens, update readme, f-droid desc 2 miesięcy temu
..
changelogs Add screens, update readme, f-droid desc 2 miesięcy temu
images/phoneScreenshots Add screens, update readme, f-droid desc 2 miesięcy temu
full_description.txt Add screens, update readme, f-droid desc 2 miesięcy temu
short_description.txt initial push 7 miesięcy temu
title.txt initial push 7 miesięcy temu