This repository is Moved to -> https://codeberg.org/gitnex/GitNex
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
This repo is archived. You can view files and clone it, but cannot push or open issues/pull-requests.
 
 
 

443 lines
28 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <!--Generated by crowdin.com-->
 3. <resources>
 4. <!-- menu items -->
 5. <string name="navMyRepos">Depolarım</string>
 6. <string name="navStarredRepos">Yıldızlı Depolar</string>
 7. <string name="navRepos">Depolar</string>
 8. <string name="navProfile">Profil</string>
 9. <string name="navSettings">Ayarlar</string>
 10. <string name="navOrgs">Organizasyonlar</string>
 11. <string name="navAbout">Hakkında</string>
 12. <string name="navRate">GitNex\'i Puanla</string>
 13. <string name="navLogout">Çıkış Yap</string>
 14. <string name="navExplore">Keşfet</string>
 15. <!-- menu items -->
 16. <!-- page titles -->
 17. <string name="pageTitleAbout">Hakkında</string>
 18. <string name="pageTitleHome">Ana Sayfa</string>
 19. <string name="pageTitleMyRepos">Depolarım</string>
 20. <string name="pageTitleRepositories">Depolar</string>
 21. <string name="pageTitleProfile">Profil</string>
 22. <string name="pageTitleNewRepo">Yeni Depo</string>
 23. <string name="pageTitleOrganizations">Organizasyonlar</string>
 24. <string name="pageTitleIssues">Konular</string>
 25. <string name="pageTitleSettings">Ayarlar</string>
 26. <string name="pageTitleCreateOrganization">Yeni Organizasyon</string>
 27. <string name="pageTitleCreateMilestone">Yeni Kilometre Taşı</string>
 28. <string name="pageTitleCreateNewIssue">Yeni Konu</string>
 29. <string name="pageTitleCreateLabel">Yeni Etiket</string>
 30. <string name="pageTitleCredits">Katkılar</string>
 31. <string name="pageTitleLabelUpdate">Etiketi Güncelle</string>
 32. <string name="pageTitleSponsors">Bağışçılar</string>
 33. <string name="pageTitleStarredRepos">Yıldızlı Depolar</string>
 34. <string name="pageTitleCreateTeam">Yeni Takım</string>
 35. <string name="pageTitleAddEmail">E-posta Adresi Ekle</string>
 36. <string name="pageTitleNewFile">Yeni Dosya</string>
 37. <string name="pageTitleExplore">Keşfet</string>
 38. <!-- page titles -->
 39. <string name="appVersion">Sürüm\u0020:\u0020</string>
 40. <string name="appBuild">Yapı No.\u0020:\u0020</string>
 41. <string name="repoName">Demo deposu</string>
 42. <string name="repoFullname">ORG ile Depo</string>
 43. <string name="repoDescription">Demo açıklaması</string>
 44. <string name="noData">Depo bulunamadı</string>
 45. <string name="orgName">Demo organizasyonu</string>
 46. <string name="orgDescription">Demo açıklaması</string>
 47. <string name="noDataOrg">Organizasyon bulunamadı</string>
 48. <string name="newCreateButtonCopy">Oluştur</string>
 49. <string name="newUpdateButtonCopy">Güncelle</string>
 50. <string name="newRepoTintCopy">Depo Adı</string>
 51. <string name="newRepoDescTintCopy">Depo Açıklaması</string>
 52. <string name="newRepoPrivateCopy">Gizli</string>
 53. <string name="newRepoDescInfo">Maksimum 255 karakter</string>
 54. <string name="newRepoOwner">Sahibi</string>
 55. <string name="newOrgTintCopy">Organizasyon Adı</string>
 56. <string name="newOrgDescTintCopy">Organizasyon Açıklaması</string>
 57. <string name="newOrgDescInfo">Maksimum 255 karakter</string>
 58. <string name="userName">Kullanıcı Adı</string>
 59. <string name="passWord">Parola</string>
 60. <string name="btnLogin">OTURUM AÇ</string>
 61. <string name="instanceUrl">Örnek URL</string>
 62. <string name="navigation_drawer_open">Gezinme Çekmecesini Aç</string>
 63. <string name="navigation_drawer_close">Gezinme Çekmecesini Kapat</string>
 64. <string name="logo">Gitea\'ya Giriş Yap</string>
 65. <string name="urlInfoTooltip">1- Doğru protokolü seçin (https veya http). \n2- Gitea url girin, örneğin: try.gitea.io. \n3- Hesabınız için 2FA\'yı etkinleştirdiyseniz, kodu OTP Kodu alanına girin. \n4- HTTP temel kimlik doğrulaması için, URL alanında KULLANICIADI@DOMAIN.COM adresini kullanın.</string>
 66. <string name="loginFailed">Yanlış kullanıcı adı/parola</string>
 67. <string name="protocolError">Yerel ağ üzerinde test yapmadığınız sürece HTTP protokolünü kullanmanız önerilmez.</string>
 68. <string name="malformedJson">Kötü biçimlendirilmiş JSON alındı. Sunucu yanıtı başarısız oldu.</string>
 69. <string name="emptyFieldURL">Örnek URL gerekli</string>
 70. <string name="emptyFieldUsername">Kullanıcı adı gerekli</string>
 71. <string name="emptyFieldPassword">Parola gerekli</string>
 72. <string name="checkNetConnection">Ağa erişilemiyor, lütfen internet bağlantınızı kontrol edin</string>
 73. <string name="repoNameErrorEmpty">Depo adı boş</string>
 74. <string name="repoNameErrorInvalid">Depo adı geçerli değil. [a&#8211;z A&#8211;Z 0&#8211;9 &#8211; _]</string>
 75. <string name="repoDescError">Depo açıklaması maksimum 255 karakter sınırını aşıyor</string>
 76. <string name="repoCreated">Depo başarıyla oluşturuldu</string>
 77. <string name="repoCreatedError">Bir şeyler ters gitti lütfen tekrar deneyin</string>
 78. <string name="repoExistsError">Bu adın deposu, seçilen Sahibi altında zaten var</string>
 79. <string name="orgNameErrorEmpty">Organizasyon adı boş</string>
 80. <string name="orgNameErrorInvalid">Organizasyon adı geçerli değil, [a&#8211;z A&#8211;Z 0&#8211;9 &#8211; _]</string>
 81. <string name="orgDescError">Organizasyon açıklaması maksimum 255 karakter sınırını aşıyor</string>
 82. <string name="orgCreated">Organizasyon başarıyla oluşturuldu</string>
 83. <string name="orgCreatedError">Bir şeyler ters gitti lütfen tekrar deneyin</string>
 84. <string name="orgExistsError">Organizasyon zaten var</string>
 85. <string name="processingText">İşlem devam ediyor</string>
 86. <string name="search">Ara</string>
 87. <string name="wip">Yapım aşamasında</string>
 88. <string name="close">Kapat</string>
 89. <string name="addNewContent">Ekle</string>
 90. <string name="orgContentAvatar">Organizasyon</string>
 91. <string name="repoContentAvatar">Depo</string>
 92. <string name="privateAvatar">Gizli</string>
 93. <string name="removeContent">Kaldır</string>
 94. <string name="genericApiStatusError">Örnek bir hata döndürdü. Kod\u0020</string>
 95. <string name="title_activity_repo_detail">DepoDetayEtkinliği</string>
 96. <string name="tab_text_info">Ayrıntılar</string>
 97. <string name="tab_text_files">Dosyalar</string>
 98. <string name="tab_text_issues">Açık Konular</string>
 99. <string name="tabItemCloseIssues">Kapalı Konular</string>
 100. <string name="tab_text_ml">Kilometre Taşları</string>
 101. <string name="tab_text_releases">Sürümler</string>
 102. <string name="tab_text_branches">Dallar</string>
 103. <string name="tab_text_labels">Etiketler</string>
 104. <string name="action_settings">Ayarlar</string>
 105. <string name="tab_text_collaborators">İşbirlikçiler</string>
 106. <string name="tabPullRequests">İstekleri Çek</string>
 107. <string name="noDataIssueTab">Konu bulunamadı</string>
 108. <string name="infoTabRepoName1">Depo</string>
 109. <string name="infoTabRepoOwner1">Sahibi</string>
 110. <string name="infoTabRepoDesc">Açıklama</string>
 111. <string name="infoTabRepoWebsite">Website</string>
 112. <string name="infoTabRepoSize">Boyut</string>
 113. <string name="infoTabRepoDefaultBranch">Varsayılan Dal</string>
 114. <string name="infoTabRepoSshUrl">SSH Adresi</string>
 115. <string name="infoTabRepoCloneUrl">Klonlama Adresi</string>
 116. <string name="infoTabRepoRepoUrl">Depo Adresi</string>
 117. <string name="infoTabRepoForksCount">Çatallar</string>
 118. <string name="infoTabRepoCreatedAt">Oluşturuldu</string>
 119. <string name="infoTabRepoUpdatedAt">Son Güncellenme</string>
 120. <string name="timeAtText">de</string>
 121. <string name="createdText">Açıldı\u0020</string>
 122. <string name="dueDateText">Bitiş Tarihi</string>
 123. <string name="issueStatusTextOpen">Durum: açık</string>
 124. <string name="issueStatusOpen">açık</string>
 125. <string name="issueStatusTextClosed">Durum: kapalı</string>
 126. <string name="issueStatusClosed">kapalı</string>
 127. <string name="issueCreator">Oluşturan:\u0020</string>
 128. <string name="issueAssigneesText">Atananlar</string>
 129. <string name="issueTypeIssue">Tür: Konu</string>
 130. <string name="issueTypePullRequest">Tür: Çekme İsteği</string>
 131. <string name="issueCommenter">Yorumlayıcı:\u0020</string>
 132. <string name="issueMilestone">Kilometre taşı %1$s</string>
 133. <string name="dueDate">%1$s nedeniyle</string>
 134. <string name="createdTime">%1$s Açık</string>
 135. <string name="assignedTo">Atanmış: %1$s</string>
 136. <string name="commentButtonText">Yorum Yap</string>
 137. <string name="commentEmptyError">Lütfen yorumunuzu yazın</string>
 138. <string name="commentSuccess">Yorum gönderildi</string>
 139. <string name="commentError">Bir şeyler ters gitti, lütfen tekrar deneyin</string>
 140. <string name="generalImgContentText">Avatar</string>
 141. <string name="noDataMilestonesTab">Kilometre taşı bulunamadı</string>
 142. <string name="commitAuthor">İşleme yazarı: %1$s</string>
 143. <string name="commitHash">Karma taahhüt \n%1$s%2$s</string>
 144. <string name="releaseTitle">Sürüm Başlığı</string>
 145. <string name="releaseDescription">Sürüm Açıklaması</string>
 146. <string name="releaseDownloadText">İndirmeler</string>
 147. <string name="releaseType">Sürüm Türü</string>
 148. <string name="releaseZip">Zip yayınla</string>
 149. <string name="releaseTar">Tar yayınla</string>
 150. <string name="noDataReleasesTab">Sürüm bulunamadı</string>
 151. <string name="releaseTag">Etiket: %1$s</string>
 152. <string name="collaboratorsNameToast">İşbirlikçi : %1$s</string>
 153. <string name="noDataCollaboratorTab">İşbirlikçi bulunamadı</string>
 154. <string name="editText">Düzenle</string>
 155. <string name="newMilestoneTitle">Başlık</string>
 156. <string name="newMilestoneDescription">Açıklama</string>
 157. <string name="newMilestoneDueDate">Bitiş Tarihi</string>
 158. <string name="milestoneNameErrorEmpty">Kilometre taşı başlığı boş</string>
 159. <string name="milestoneNameErrorInvalid">Kilometre taşı başlığı geçerli değil. [a&#8211;z A&#8211;Z 0&#8211;9 &#8211; _]</string>
 160. <string name="milestoneDescError">Kilometre taşı açıklaması 255 karakter limitini aşıyor</string>
 161. <string name="milestoneCreated">Kilometre taşı başarıyla oluşturuldu</string>
 162. <string name="milestoneCreatedError">Bir şeyler ters gitti, lütfen tekrar deneyin</string>
 163. <string name="milestoneDateEmpty">Lütfen bitiş tarihi seçin</string>
 164. <string name="milestoneOpenIssues">Açık Konu: %1$d</string>
 165. <string name="milestoneClosedIssues">Kapalı Konu: %1$d</string>
 166. <string name="newIssueSelectAssigneesListTitle">Atanan Seç</string>
 167. <string name="newIssueSelectLabelsListTitle">Etiket Seç</string>
 168. <string name="newIssueDialogDone">Tamam</string>
 169. <string name="newIssueDialogCancel">İptal Et</string>
 170. <string name="newIssueTitle">Başlık</string>
 171. <string name="newIssueAssigneesListTitle">Atananlar</string>
 172. <string name="newIssueDescriptionTitle">Açıklama</string>
 173. <string name="newIssueDueDateTitle">Bitiş Tarihi</string>
 174. <string name="newIssueMilestoneTitle">Kilometre Taşı</string>
 175. <string name="newIssueLabelsTitle">Etiketler</string>
 176. <string name="issueTitleEmpty">Konu başlığı boş</string>
 177. <string name="issueDescriptionEmpty">Konu açıklaması boş</string>
 178. <string name="issueCreated">Yeni konu başarıyla oluşturuldu</string>
 179. <string name="issueCreatedError">Bir şeyler ters gitti, lütfen tekrar deneyin</string>
 180. <string name="issueCreatedNoMilestone">No milestone</string>
 181. <string name="noAssigneesFound">İşbirlikçi bulunamadı</string>
 182. <string name="noLabelsFound">Etiket bulunamadı</string>
 183. <!-- settings -->
 184. <string name="settingsLanguageHeaderText">Çeviri</string>
 185. <string name="settingsDateTimeHeaderText">Tarih ve Saat</string>
 186. <string name="settingsSave">Ayarlar kaydedildi</string>
 187. <string name="settingsLanguageSelectorHeader">Dil</string>
 188. <string name="settingsLanguageSelectedHeaderDefault">İngilizce</string>
 189. <string name="settingsAppearanceHeader">Görünüm</string>
 190. <string name="settingsDateTimeHeaderDefault">Güzel</string>
 191. <string name="settingsLanguageSelectorDialogTitle">Dil Seç</string>
 192. <string name="settingsTimeSelectorDialogTitle">Zaman Formatını Seç</string>
 193. <string name="settingsIssueBadgeHeaderText">Rozet Sorunları</string>
 194. <string name="settingsHelpTranslateText">GitNex\'i kendi dilinize çevirmemize yardımcı olun</string>
 195. <string name="codeBlockHeaderText">Kod Bloğu Rengi</string>
 196. <string name="settingsCodeBlockSelectorDialogTitle">Kod Bloğu Renk Seçici</string>
 197. <string name="settingsHomeScreenHeaderText">Ana Ekran</string>
 198. <string name="settingsHomeScreenSelectedText">Depolarım</string>
 199. <string name="settingshomeScreenSelectorDialogTitle">Ana Ekranı Seç</string>
 200. <!-- settings -->
 201. <string name="noMoreData">Daha fazla veri yok</string>
 202. <string name="createLabel">Yeni Etiket</string>
 203. <string name="menuTitleText">Depo Menüsü</string>
 204. <string name="labelName">Etiket Adı</string>
 205. <string name="labelColor">Etiket Rengi</string>
 206. <string name="labelEmptyError">Etiket adı boş</string>
 207. <string name="labelNameError">Etiket adı geçerli değil</string>
 208. <string name="labelCreated">Etiket oluşturuldu.</string>
 209. <string name="labelGeneralError">Bir şeyler ters gitti, lütfen tekrar deneyin</string>
 210. <string name="labelUpdated">Etiket güncellendi.</string>
 211. <string name="noDataLabelsTab">Etiket bulunamadı</string>
 212. <string name="labelMenuContentDesc">Açıklama</string>
 213. <string name="labelMenuEdit">Düzenle</string>
 214. <string name="labelMenuDelete">Sil</string>
 215. <string name="labelDeleteText">Etiket silindi</string>
 216. <string name="labelDeleteErrorText">Bir şeyler ters gitti, lütfen tekrar deneyin</string>
 217. <string name="noDataBranchesTab">Dal bulunamadı</string>
 218. <string name="creditsLogoDesign">Tasarım</string>
 219. <string name="alertDialogTokenRevokedTitle">Yetkilendirme Hatası</string>
 220. <string name="alertDialogTokenRevokedMessage">Erişim Jetonu iptal edilmiş gibi görünüyor VEYA bu içerikleri görmenize izin verilmiyor. Jeton iptal edilmesi durumunda, lütfen çıkış yapın ve tekrar giriş yapın</string>
 221. <string name="alertDialogTokenRevokedCopyNegativeButton">İptal</string>
 222. <string name="alertDialogTokenRevokedCopyPositiveButton">Çıkış Yap</string>
 223. <string name="labelDeleteTitle">Sil\u0020</string>
 224. <string name="labelDeleteMessage">Bu etiketi gerçekten silmek istiyor musunuz?</string>
 225. <string name="labelDeletePositiveButton">Tamam</string>
 226. <string name="labelDeleteNegativeButton">İptal</string>
 227. <!-- org tabbed layout str -->
 228. <string name="title_activity_org_detail">KuruluşDetayıEtkinliği</string>
 229. <string name="orgTabRepos">Depolar</string>
 230. <string name="orgTabTeams">Takımlar</string>
 231. <string name="orgTabMembers">Üyeler</string>
 232. <string name="orgCreateTeam">Yeni Takım</string>
 233. <string name="noDataTeams">Hiçbir takım bulunamadı</string>
 234. <string name="teamTitle">Takım adı</string>
 235. <string name="teamDescription">Takım açıklaması</string>
 236. <string name="teamPermission">İzin : %1$s</string>
 237. <string name="noDataMembers">Üye bulunamadı</string>
 238. <string name="orgMember">Organizasyon üyeleri</string>
 239. <string name="orgTeamMembers">Organizasyon takım üyeleri</string>
 240. <!-- org tabbed layout str -->
 241. <!-- create team -->
 242. <string name="newTeamTitle">Takım Adı</string>
 243. <string name="newTeamDesc">Açıklama</string>
 244. <string name="newTeamPermission">İzin</string>
 245. <string name="newTeamAccessControls">Erişim Kontrolleri</string>
 246. <string name="newTeamPermissionRead">Üyeler takım depolarını görüntüleyebilir ve klonlayabilir</string>
 247. <string name="newTeamPermissionWrite">Üyeler takım depolarını okuyabilir ve itebilir</string>
 248. <string name="newTeamPermissionAdmin">Üyeler ekip depolarını çekip itebilir ve bunlara işbirlikçi ekleyebilir</string>
 249. <string name="teamNameEmpty">Lütfen takım adını giriniz</string>
 250. <string name="teamNameError">Takım adı sadece alfanümerik, kısa çizgi (-), alt çizgi (_) ve nokta (.) karakterlerini içermelidir</string>
 251. <string name="teamPermissionEmpty">Lütfen izin seçiniz</string>
 252. <string name="teamDescError">Takım açıklamasında uygun olmayan karakterler var</string>
 253. <string name="teamDescLimit">Takım açıklamasında 100\'den fazla karakter var</string>
 254. <string name="teamCreated">Takım başarıyla oluşturuldu</string>
 255. <string name="teamCreatedError">Bir şeyler ters gitti lütfen tekrar deneyin</string>
 256. <!-- create team -->
 257. <!-- edit comment -->
 258. <string name="editCommentTitle">Yorumu Düzenle</string>
 259. <string name="editCommentButtonText">Düzenle</string>
 260. <string name="editCommentUpdatedText">Yorum güncellendi</string>
 261. <!-- edit comment -->
 262. <!-- add collaborator -->
 263. <string name="addCollaboratorTitle">İşbirlikçi Ekle / Kaldır</string>
 264. <string name="addCollaboratorSearchHint">Kullanıcıları ara</string>
 265. <string name="addCollaboratorViewUserDesc">Kullanıcı Adı</string>
 266. <string name="removeCollaboratorTitle">Kaldır\u0020</string>
 267. <string name="removeCollaboratorMessage">Bu kullanıcıyı depodan kaldırmak istiyor musunuz?</string>
 268. <string name="removeCollaboratorToastText">Kullanıcı depodan kaldırıldı.</string>
 269. <string name="addCollaboratorToastText">Kullanıcı depoya eklendi.</string>
 270. <!-- add collaborator -->
 271. <!-- profile section -->
 272. <string name="profileTabFollowers">Takipçiler</string>
 273. <string name="profileTabFollowing">Takip Edilenler</string>
 274. <string name="profileCreateNewEmailAddress">E-posta Adresi Ekle</string>
 275. <string name="profileEmailButton">Kaydet</string>
 276. <string name="profileEmailTitle">E-posta Adresi</string>
 277. <string name="emailAddedText">Yeni e-posta başarıyla eklendi.</string>
 278. <string name="emailErrorEmpty">E-posta adresi boş.</string>
 279. <string name="emailErrorInvalid">E-posta adresi geçerli değil</string>
 280. <string name="emailErrorInUse">E-posta adresi zaten kullanılıyor</string>
 281. <string name="emailTypeText">Birincil</string>
 282. <string name="profileTabEmails">E-postalar</string>
 283. <!-- profile section -->
 284. <!-- single issue section -->
 285. <string name="singleIssueEditLabels">Etiket Ekle/Kaldır</string>
 286. <string name="labelsUpdated">Etiketler güncellendi</string>
 287. <string name="closeIssue">Konuyu Kapat</string>
 288. <string name="replyToIssue">Yorum Yap</string>
 289. <string name="editIssue">Konuyu Düzenle</string>
 290. <string name="reOpenIssue">Konuyu Tekrar Aç</string>
 291. <string name="issueStateClosed">Konu kapatıldı</string>
 292. <string name="issueStateReopened">Konu tekrar açıldı</string>
 293. <string name="addRemoveAssignees2">Atanan Ekle</string>
 294. <string name="addRemoveAssignees">Atanan Ekle/Kaldır</string>
 295. <string name="assigneesUpdated">Atanan güncellendi</string>
 296. <!-- single issue section -->
 297. <!-- multi select dialog -->
 298. <string name="select_entry">Öğeleri Seç</string>
 299. <string name="validation_text">Lütfen en az bir seçenek seçin</string>
 300. <string name="please_select_atleast">Lütfen en azını seçin </string>
 301. <string name="you_can_only_select_upto">Sadece en fazla şunu yapabilirsiniz </string>
 302. <string name="option"> seçenek</string>
 303. <string name="options"> seçenekler</string>
 304. <string name="select_all">Tümünü seç</string>
 305. <string name="de_select_all">Tüm seçimleri kaldır</string>
 306. <!-- multi select dialog -->
 307. <string name="repoMetaData">Depo Meta</string>
 308. <!-- admin -->
 309. <string name="adminCreateNewUser">Yeni Kullanıcı Ekle</string>
 310. <string name="adminUsers">Kullanıcılar</string>
 311. <string name="userRoleAdmin">Yönetici</string>
 312. <!-- admin -->
 313. <!-- create user -->
 314. <string name="userFullNameText">Tam Ad</string>
 315. <string name="userEmail">E-posta</string>
 316. <string name="userUserName">Kullanıcı Adı</string>
 317. <string name="userPassword">Parola</string>
 318. <string name="userInvalidFullName">Geçersiz Tam Ad</string>
 319. <string name="userInvalidUserName">Geçersiz Kullanıcı Adı</string>
 320. <string name="userInvalidEmail">Geçersiz E-posta</string>
 321. <string name="userCreatedText">Yeni kullanıcı başarıyla eklendi</string>
 322. <string name="userExistsError">Bu kullanıcı zaten mevcut</string>
 323. <!-- create user -->
 324. <!-- edit issue -->
 325. <string name="editIssueNavHeader">Hatayı Düzenle #%1$s</string>
 326. <string name="editIssueSuccessMessage">Hata güncellendi</string>
 327. <!-- edit issue -->
 328. <!-- release -->
 329. <string name="createRelease">Yeni Sürüm</string>
 330. <string name="releaseTagNameText">Etiket Adı</string>
 331. <string name="releaseTitleText">Başlık</string>
 332. <string name="releaseContentText">İçerik</string>
 333. <string name="releaseTypeText">Yayın Öncesi Olarak İşaretle</string>
 334. <string name="releaseBranchText">Dal Seç</string>
 335. <string name="releaseDraftText">Taslak</string>
 336. <string name="tagNameErrorEmpty">Etiket adı boş</string>
 337. <string name="titleErrorEmpty">Başlık boş</string>
 338. <string name="releaseCreatedText">Yeni sürüm oluşturuldu</string>
 339. <!-- release -->
 340. <string name="loginOTPError">OTP kodunu girin</string>
 341. <string name="loginOTPTypeError">OTP kodu sayılardan oluşmalıdır.</string>
 342. <string name="loginOTP">OTP Kodu (İsteğe Bağlı)</string>
 343. <string name="otpMessage">2FA etkinleştirilmişse otp kodunu girin</string>
 344. <string name="openWebRepo">Tarayıcıda Aç</string>
 345. <string name="repoStargazersInMenu">Yıldızlayanlar</string>
 346. <string name="repoWatchersInMenu">İzleyiciler</string>
 347. <string name="noDataStargazers">Yıldız bulunamadı</string>
 348. <string name="noDataWatchers">İzleyici bulunamadı</string>
 349. <string name="starMember">Yıldız</string>
 350. <string name="watcherMember">İzleyici</string>
 351. <string name="commitLinkBranchesTab">İşleme</string>
 352. <string name="zipArchiveDownloadReleasesTab">Zip Arşivi</string>
 353. <string name="tarArchiveDownloadReleasesTab">Tar Arşivi</string>
 354. <!-- new file -->
 355. <string name="newFileNameTintCopy">Dosya Adı</string>
 356. <string name="newFileBranchTintCopy">Yeni Dal Adı</string>
 357. <string name="newFileContentTintCopy">Dosya İçeriği</string>
 358. <string name="newFileButtonCopy">Yeni Dosya Oluştur</string>
 359. <string name="newFileNameHintMessage">klasör ile: app/test.md</string>
 360. <string name="newFileMessageTintCopy">İşleme Mesajı</string>
 361. <string name="newFileInvalidBranchName">Geçersiz dal adı, yalnızca &#8211;, a&#8211;z, 0&#8211;9 içerebilir</string>
 362. <string name="newFileCommitMessageError">İşleme mesajı çok uzun</string>
 363. <string name="newFileSuccessMessage">Yeni dosya oluşturuldu</string>
 364. <string name="newFileOldBranches">Dallar</string>
 365. <string name="newFileRequiredFields">Dosya adı, içerik ve işleme mesajı gibi alanların doldurulması zorunludur</string>
 366. <string name="newFileCurrentBranchMessage">Mevcut şubeyi seçmek yeni şubeyi devre dışı bırakacaktır</string>
 367. <string name="newFileNewBranchMessage">ör: yeni-dal</string>
 368. <string name="newFileRequiredFieldNewBranchName">Geçerli dal seçilmemişse yeni dal adı boş bırakılamaz</string>
 369. <string name="strFilter">Filtre</string>
 370. <string name="copyIssueUrl">Konu Adresini Kopyala</string>
 371. <string name="copyIssueUrlToastMsg">URL panoya kopyalandı</string>
 372. <string name="milestoneCompletion">%1$d\uFF05 tamamlandı</string>
 373. <!-- files -->
 374. <string name="noDataFilesTab">Dosya bulunamadı</string>
 375. <string name="filesDirNotSupportedYet">Dizin tarama henüz desteklenmiyor</string>
 376. <string name="filesGenericError">Üzgünüz, bu dosya API hata döndürdüğü için görüntülenemiyor</string>
 377. <string name="filesBreadcrumb">Kök</string>
 378. <!-- generic copy -->
 379. <string name="okButton">Tamam</string>
 380. <string name="doneButton">Tamam</string>
 381. <string name="cancelButton">İptal</string>
 382. <string name="genericError">Bir şeyler ters gitti, lütfen tekrar deneyin</string>
 383. <string name="apiNotFound">Bu isteğin yüklü olandan daha yüksek Gitea sürümü gerekiyor. Lütfen örneğinizi Gitea\'nin en son sürümüne yükseltin.</string>
 384. <string name="noDataFound">Veri bulunamadı</string>
 385. <string name="addButton">Ekle</string>
 386. <string name="removeButton">Kaldır</string>
 387. <string name="authorizeError">Bu işlemi gerçekleştirmek için yetkiniz yok.</string>
 388. <string name="menuContentDesc">Menü</string>
 389. <string name="menuEditText">Düzenle</string>
 390. <string name="menuDeleteText">Sil</string>
 391. <string name="modifiedText">düzenlendi</string>
 392. <string name="saveButton">Kaydet</string>
 393. <string name="nameText">Ad</string>
 394. <string name="descriptionText">Açıklama</string>
 395. <string name="websiteText">Website</string>
 396. <string name="locationText">Konum</string>
 397. <string name="characters255Limit">Maksimum 255 karakter</string>
 398. <string name="emptyFields">Tüm alanlar gereklidir</string>
 399. <string name="textContinue">Devam et</string>
 400. <string name="copyToken">Jeton</string>
 401. <!-- generic copy -->
 402. <string name="translateText">Crowdin\'de GitNex için Çeviri Yap</string>
 403. <string name="exploreTextBoxHint">Depoları keşfet</string>
 404. <string name="starRepository">Depoyu Yıldızla</string>
 405. <string name="unStarRepository">Depo Yıldızını Kaldır</string>
 406. <string name="starRepositorySuccess">Depo yıldızlılar listesine eklendi</string>
 407. <string name="unStarRepositorySuccess">Depo yıldızlılar listesinden kaldırıldı</string>
 408. <string name="watchRepository">Depoyu İzle</string>
 409. <string name="unWatchRepository">Depoyu İzlemeyi Bırak</string>
 410. <string name="watchRepositorySuccess">Depo izleme listesine eklendi</string>
 411. <string name="unWatchRepositorySuccess">Depo izleme listesinden kaldırıldı</string>
 412. <string name="versionUnsupportedOld">Gitea\'nin desteklenmeyen eski sürümü (%1$s) tespit edildi. Lütfen en son kararlı sürüme güncelleyin. Devam ederseniz, uygulama düzgün çalışmayabilir.</string>
 413. <string name="versionSupportedOld">Eski Gitea sürümü tespit edildi, lütfen son stabil sürüme güncelleyin</string>
 414. <string name="versionUnsupportedNew">Yeni Gitea versiyonu tespit edildi! Lütfen GitNex\'i GÜNCELLEYİN!</string>
 415. <string name="versionSupportedLatest">Gitea versiyonunuz güncel</string>
 416. <string name="versionDevelopment">Gitea geliştirme versiyonu</string>
 417. <string name="versionUnknow">Gitea bulunamadı!</string>
 418. <string name="versionAlertTitle">Versiyon Uyarısı</string>
 419. <string name="versionAlertDialogHeader">Desteklenmeyen Gitea Versiyonu</string>
 420. <string name="loginViaPassword">Kullanıcı Adı / Şifre</string>
 421. <string name="loginMethodText">Hesabınıza erişmek için tercih ettiğiniz giriş yöntemini seçin. Jeton daha güvenli!</string>
 422. <string name="unauthorizedApiError">Örnek bir hata döndürdü - Yetkisiz. Kimlik bilgilerinizi kontrol edin ve tekrar deneyin</string>
 423. <string name="loginTokenError">Lütfen doğru jetonu girin</string>
 424. <string name="noDataPullRequests">Çekme isteği bulunamadı</string>
 425. <string name="prCreator">Yaratıcı :\u0020</string>
 426. <string name="editPrText">Çekme İsteğini Düzenle</string>
 427. <string name="copyPrUrlText">Çekme İsteği URL’sini Kopyala</string>
 428. <string name="editPrNavHeader">Çekme İsteği Düzenle #%1$s</string>
 429. <string name="editPrSuccessMessage">Çekme İsteği güncellendi</string>
 430. <string name="fileDiffViewHeader">%1$s Dosya Değiştirildi</string>
 431. <string name="fileDiffViewHeaderSingle">%1$s Dosya Değiştirildi</string>
 432. <string name="openFileDiffText">Dosya Değiştirildi</string>
 433. <string name="mergePullRequestText">Değişiklik İsteğini Birleştir</string>
 434. <string name="mergePullRequestButtonText">Birleştir</string>
 435. <string name="mergeNoteText">Bu Çekme İsteğini birleştirme yetkiniz yoksa, birleştirme başarısız olabilir.</string>
 436. <string name="mergeCommentText">Yorumu birleştir</string>
 437. <string name="mergePRSuccessMsg">Çekme İsteği başarıyla birleştirildi</string>
 438. <string name="mergePR404ErrorMsg">Çekme İsteği birleştirme için uygun değil</string>
 439. <string name="settingsCustomFontHeaderText">Font</string>
 440. <string name="settingsCustomFontSelectorDialogTitle">Choose Font</string>
 441. <string name="settingsCustomFontDefault">Roboto</string>
 442. </resources>