Przeglądaj źródła

add more tests (#58)

tags/v0.6.1
Lunny Xiao Gitea 10 miesięcy temu
rodzic
commit
1750e262b4
1 zmienionych plików z 119 dodań i 0 usunięć
  1. +119
    -0
      return_test.go

+ 119
- 0
return_test.go Wyświetl plik

@@ -78,6 +78,125 @@ func TestReturnPut(t *testing.T) {
expect(t, buff.String(), "error return")
}

type MyReturn2 struct {
}

func (m MyReturn2) Any() string {
return "string return"
}

func TestReturn2(t *testing.T) {
buff := bytes.NewBufferString("")
recorder := httptest.NewRecorder()
recorder.Body = buff

o := Classic()
o.Any("/", new(MyReturn2))

req, err := http.NewRequest("GET", "http://localhost:8000/", nil)
if err != nil {
t.Error(err)
}

o.ServeHTTP(recorder, req)
expect(t, recorder.Code, http.StatusOK)
refute(t, len(buff.String()), 0)
expect(t, buff.String(), "string return")

buff.Reset()
req, err = http.NewRequest("POST", "http://localhost:8000/", nil)
if err != nil {
t.Error(err)
}

o.ServeHTTP(recorder, req)
expect(t, recorder.Code, http.StatusOK)
refute(t, len(buff.String()), 0)
expect(t, buff.String(), "string return")
}

type MyReturn3 struct {
JSON
}

func (m MyReturn3) Any() interface{} {
return map[string]interface{}{
"a": "b",
}
}

func TestReturn3(t *testing.T) {
buff := bytes.NewBufferString("")
recorder := httptest.NewRecorder()
recorder.Body = buff

o := Classic()
o.Any("/", new(MyReturn3))

req, err := http.NewRequest("GET", "http://localhost:8000/", nil)
if err != nil {
t.Error(err)
}

o.ServeHTTP(recorder, req)
expect(t, recorder.Code, http.StatusOK)
refute(t, len(buff.String()), 0)
expect(t, strings.TrimSpace(buff.String()), `{"a":"b"}`)

buff.Reset()
req, err = http.NewRequest("POST", "http://localhost:8000/", nil)
if err != nil {
t.Error(err)
}

o.ServeHTTP(recorder, req)
expect(t, recorder.Code, http.StatusOK)
refute(t, len(buff.String()), 0)
expect(t, strings.TrimSpace(buff.String()), `{"a":"b"}`)
}

type MyReturn4 struct {
JSON
}

func (m MyReturn4) Any() interface{} {
return map[string]interface{}{
"a": "b",
}
}

func TestReturn4(t *testing.T) {
buff := bytes.NewBufferString("")
recorder := httptest.NewRecorder()
recorder.Body = buff

o := Classic()
o.Group("/1", func(g *Group) {
g.Any("/", new(MyReturn4))
})

req, err := http.NewRequest("GET", "http://localhost:8000/1", nil)
if err != nil {
t.Error(err)
}

o.ServeHTTP(recorder, req)
expect(t, recorder.Code, http.StatusOK)
refute(t, len(buff.String()), 0)
expect(t, strings.TrimSpace(buff.String()), `{"a":"b"}`)

buff.Reset()
req, err = http.NewRequest("POST", "http://localhost:8000/1", nil)
if err != nil {
t.Error(err)
}

o.ServeHTTP(recorder, req)
expect(t, recorder.Code, http.StatusOK)
refute(t, len(buff.String()), 0)
expect(t, strings.TrimSpace(buff.String()), `{"a":"b"}`)
}

type JSONReturn struct {
JSON
}


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz