Преглед на файлове

update cookie (#44)

保证默认cookie切换到安全cookie时值的正常性。
remotes/youjianglong/base
@七月 преди 2 години
родител
ревизия
3f7f391de2
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      cookie.go

+ 3
- 0
cookie.go Целия файл

@ -463,6 +463,9 @@ type secureCookies struct {
var _ Cookies = &secureCookies{}
func parseSecureCookie(secret string, value string) string {
if strings.Count(value, "|") < 2 {
return ""
}
parts := strings.SplitN(value, "|", 3)
val, timestamp, sig := parts[0], parts[1], parts[2]
if getCookieSig(secret, []byte(val), timestamp) != sig {

Зареждане…
Отказ
Запис