Micro & pluggable web framework for Go
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

503 B

Release Log

v0.2.9

  • Add Prefix handler to wrap a handler filtered by request url prefix
  • Add Use method for Group for supporting apply middleware with group and resolved #2

v0.2.8

New Features:

  • cookie support
  • custom error handler
  • custom routes’ method

Improvements on internal middlewares:

  • return handler
  • static handler added more options

Added external middlewares

  • events
  • debug
  • renders

Added a new example dbweb

v0.1

First version