Micro & pluggable web framework for Go
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 

45 řádky
820 B

// Copyright 2015 The Tango Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style
// license that can be found in the LICENSE file.
package tango
import (
"reflect"
"sync"
)
type pool struct {
size int
tp reflect.Type
stp reflect.Type
pool reflect.Value
cur int
lock sync.Mutex
}
func newPool(size int, tp reflect.Type) *pool {
return &pool{
size: size,
cur: 0,
pool: reflect.MakeSlice(reflect.SliceOf(tp), 0, 0), // init for don't allocate memory
tp: reflect.SliceOf(tp),
stp: tp,
}
}
func (p *pool) New() reflect.Value {
if p.size == 0 {
return reflect.New(p.stp)
}
p.lock.Lock()
if p.cur == p.pool.Len() {
p.pool = reflect.MakeSlice(p.tp, p.size, p.size)
p.cur = 0
}
res := p.pool.Index(p.cur).Addr()
p.cur++
p.lock.Unlock()
return res
}