Colemak - Bulgarian Cyrillic. Колемак за българка кирилица.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
Salif Mehmed df95b937f3
fix the new mirror
2 months ago
linux update 3 months ago
res fix the new mirror 2 months ago
LICENSE update email address 8 months ago
README.md Update README.md 3 months ago

README.md

Клавиатурната подредба Colemak за писане на българка кирилица

bg-colemak

Инсталиране в Линукс ОС

Първо трябва да свалите това гитхуб хранилище на вашия компютър. За целта трябва да инсталирате програма наречена "git".

В Убунту и Линукс Минт може да инсталирате "git" с командата sudo apt install git. В Манджаро и Арч линукс може да инсталирате "git" с командата sudo pacman -S git.

След като имате инсталиран "git", изпълнете всяка от следните команди:

git clone --depth=1 https://github.com/salifm/colemak-bg
cd ./colemak-bg
sudo cp ./linux/symbols/bgc /usr/share/X11/xkb/symbols/bgc
sudo patch /usr/share/X11/xkb/rules/evdev.xml ./linux/rules/evdev.xml.patch

След това добавете новоинсталираната клавиатурна подредба "Bulgarian (Colemak)" към вашите клавиатурни подредби от настройките на вашата графична среда.

Ако не можете да я намерите пробвайте да рестартирате вашия компютър или поне излезте от профила си и влезте отново.

Готово!

Ако не успеете да се справите създайте "issue" към това хранилище.