Official web site for xorm. Please visit http://xorm.io https://xorm.io
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
Lunny Xiao 743253a915 add redirect (#8) 2 miesięcy temu
archetypes init 8 miesięcy temu
content Add reverse subpath (#7) 2 miesięcy temu
layouts fix links (#6) 3 miesięcy temu
static add redirect (#8) 2 miesięcy temu
themes/kube fix publish 8 miesięcy temu
.drone.yml fix publish 8 miesięcy temu
.gitignore add drone and upload to netlify 8 miesięcy temu
README.md fix README 8 miesięcy temu
config.yaml fix links (#6) 3 miesięcy temu

README.md

XORM's Website

Installation && Running

git clone https://gitea.com/xorm/website.git
hugo serve