Procházet zdrojové kódy

add test for tablename (#885)

tags/v0.6.6
Lunny Xiao GitHub před 1 rokem
rodič
revize
c8ae6fa95b
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 4AEE18F83AFDEB23
1 změnil soubory, kde provedl 28 přidání a 0 odebrání
  1. +28
    -0
      engine_table_test.go

+ 28
- 0
engine_table_test.go Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,28 @@
// Copyright 2018 The Xorm Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style
// license that can be found in the LICENSE file.

package xorm

import (
"testing"

"github.com/stretchr/testify/assert"
)

type MCC struct {
ID int64 `xorm:"pk 'id'"`
Code string `xorm:"'code'"`
Description string `xorm:"'description'"`
}

func (mcc *MCC) TableName() string {
return "mcc"
}

func TestTableName1(t *testing.T) {
assert.NoError(t, prepareEngine())

assert.EqualValues(t, "mcc", testEngine.TableName(new(MCC)))
assert.EqualValues(t, "mcc", testEngine.TableName("mcc"))
}

Načítá se…
Zrušit
Uložit